Konferanse 17.10: Er solidarisk pensjon mulig?

konferanse.jpg

Forsvar offentlig pensjon og Rettferdig pensjon arrangerer felles konferanse.

Tema:

– Hvem taper og hvem vinner med den nye folketrygden?
– Hvordan sikre reell tidligpensjon?
– Hvordan er vedtakene fra LO-kongressen 2013 fulgt opp?
– Hva skjer med offentlig tjenestepensjon?

Innledere:

  • Representanter fra LO, Unio og Fagforbundet
  • Ebba Wergeland, arbeidsmedisiner
  • Stein Stugu, De Facto
  • Arne Byrkjeflot, LO i Trondheim

Programmet oppdateres.

Deltakeravgift kr 400.- / kr 200.- for trygdede/pensjonister/studenter
Enkel lunsj er inkludert.

Påmelding til post@forsvarpensjon.no innen 10. oktober

Målgruppe er tillitsvalgte, medlemmer og alle andre interesserte både i offentlig og privat sektor

Reklame
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Rettferdig pensjon

Aksjonsgruppa «Rettferdig pensjon» ble opprettet av flere av LOs lokalorganisasjoner, fagforeninger og klubber i september 2015.

Gruppa mener det er på tide å starte kampen for gode tjenestepensjonsavtaler. Vi må gjenreise AFP slik at vi igjen får en tidligpensjonsordning i privat sektor som er rettferdig og som ivaretar de som virkelig trenger å gå av ved 62 år.

Aksjonsgruppa vil drive folkeopplysning og mobilisere fram mot disse milepælene:
– tariffoppgjøret 2016
– evaluering av AFP i 2017
– LO kongressen i 2017

Styret i «Rettferdig pensjon» består av:
Svein Åge Samuelsen – LO i Trondheim (leder)
Øivind Wallentinsen – Rogaland Elektromontørforening
Arne Byrkjeflot – Industri Energi/Kjemisk Fagforening
Eystein Garberg – Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag
Kristin Sæther – Fagforbundet Trondheim
Mona Bjørn – Handel og Kontor/HK avd. Trondos
Ståle Johansen – Fellesforbundet Kværner Verdal
Erik Hagen – LO i Oslo/NNN Oslo og Akershus
Joachim Espe – Fellesforbundet avd. 605 Rørleggernes Forening

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar